Công văn số 1279/STP-XD&KTVB ngày 27/12/2018 của Sở Tư pháp Tuyên Quang
Thứ Hai, ngày 4 tháng 3 năm 2019 - 16:20
V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 và dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 10/12/2013


File đính kèm: Kích chuột để tài về


1.979 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: