Kế hoạch số 42/KH-STP ngày 14/7/2022 của Sở Tư pháp
Thứ Sáu, ngày 15 tháng 7 năm 2022 - 15:35
Thực hiện Quyết định 407/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”


File đính kèm: Kích chuột để tài về


41 views

Tổng số: 611 | Trang: 1 trên tổng số 62 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: