Báo cáo số 209/BC-STP ngày 18/7/2022 của Sở Tư pháp
Thứ Ba, ngày 19 tháng 7 năm 2022 - 16:44
Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


142 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: