Báo cáo số 211/BC-STP ngày 20/7/2022 của Sở Tư pháp
Thứ Năm, ngày 21 tháng 7 năm 2022 - 07:42
Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định cơ chế huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


120 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: