icon icon icon
Kế hoạch tổ chức xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng “Doanh nhân tiêu biểu”, “Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV (năm 2022)
Thứ Tư, ngày 6 tháng 7 năm 2022 - 17:17 - Lượt xem: 516

Ngày 23/6/2022, Hội đồng xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng “Doanh nhân tiêu biểu”, “Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-HĐXT về tổ chức xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng “Doanh nhân tiêu biểu”, “Doanh nghiệp tiêu biểu”.

 Kế hoạch tổ chức xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng “Doanh nhân tiêu biểu”, “Doanh nghiệp tiêu biểu” nhằm ghi nhận, tôn vinh những doanh nhân, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” trên địa bàn tỉnh, qua đó động viên, cổ vũ doanh nhân, doanh nghiệp tiếp tục phát huy kết quả đạt được, chủ động hội nhập quốc tế, đổi mới, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Kế hoạch đã quy định cụ thể về nội dung tổ chức xét tặng danh hiệu và giải thưởng, gồm:

1. Danh hiệu, giải thưởng, đối tượng, tiêu chuẩn, thủ tục, hồ sơ xét tặng được thực hiện theo đúng Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 22/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng “Doanh nhân tiêu biểu”, “Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Đề án tổ chức xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng “Doanh nhân tiêu biểu”, “Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV (năm 2022).

2. Đăng ký với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương việc xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng “Doanh nhân tiêu biểu”, “Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Tuyên Quang trong tháng 6/2022 (theo quy định tại Quyết định số 51/2010/QĐTTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ)

3. Thông báo đến các cấp, các ngành, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Báo Tuyên Quang điện tử về Kế hoạch tổ chức xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng “Doanh nhân tiêu biểu”, “Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV (năm 2022) trước ngày 30/6/2022. 

4. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham dự xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng tại Sở Nội vụ từ ngày 16/7/2022 đến ngày 30/7/2022. 

5. Hội đồng họp, xét chọn những doanh nhân, doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn tặng danh hiệu và trao giải thưởng “Doanh nhân tiêu biểu”, “Doanh nghiệp tiêu biểu” trước ngày 30/8/2022. 

6. Hội đồng đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định tặng danh hiệu và trao giải thưởng “Doanh nhân tiêu biểu”, “Doanh nghiệp tiêu biểu” trước ngày 15/9/2022. 

7. Cơ quan Thường trực Hội đồng hoàn thành hiện vật khen thưởng (Cúp, Bằng chứng nhận danh hiệu) xong trước ngày 30/9/2022; 

8. Hội đồng tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ tôn vinh, trao tặng danh hiệu và trao giải thưởng vào dịp kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10); dự kiến thời gian 1/2 ngày 10/10/2022./.

 


Tổng số: 115 | Trang: 1 trên tổng số 12 trang  
Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: