Hội Luật gia tỉnh Tuyên Quang tổ chức tuyên truyền pháp luật lưu động, thi tìm hiểu pháp luật tại xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn
Thứ Ba, ngày 5 tháng 7 năm 2022 - 08:27

Thực hiện Kế hoạch số 355/KH- HLG ngày 28/6/2022 của Hội Luật gia tỉnh Tuyên Quang về tuyên truyền pháp luật lưu động, thi tìm hiểu pháp luật tại xã Tứ Quận và xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn. Ngày 04/7/2022, Hội Luật gia tỉnh Tuyên Quang đã chủ trì phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật lưu động gắn với thi tìm hiểu pháp luật với sự tham gia của 68 người dân thôn Đồng Trò và thôn Cây Nhãn, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.


Ảnh: Quang cảnh buổi tuyên truyền pháp luật lưu động

Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên của Hội Luật gia tỉnh Tuyên Quang đã phổ biến, giới thiệu một số quy định của pháp luật về đất đai, xử lý vi phạm hành chính, hộ tịch và Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định Phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (viết tắt là Đề án 06); hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang.


Ảnh: Luật gia Vũ Thị Minh Hiền, Phó trưởng Ban Xây dựng pháp luật và phổ biến pháp luật, Hội Luật gia tỉnh tuyên truyền pháp luật về đất đai

 
Ảnh: Luật gia Nguyễn Thị Hoà, Hội viên chi hội Luật gia Sở Tư pháp tuyên truyền pháp luật về hộ tịch


Ảnh: Đồng chí Nguyễn Đức Thành, chuyên viên Sở Tư pháp hướng dẫn người dân đăng nhập vào dịch vụ công Quốc gia và dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang 

Trong quá trình tuyên truyền, Báo cáo viên đã dành thời gian để người dân thảo luận, trao đổi về những tình huống pháp luật do báo cáo viên đưa ra, qua đó đã khuyến khích người dân chú ý lắng nghe, tích cực, mạnh dạn phát biểu về những hiểu biết của mình về pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật.

 

Ảnh: Người dân tích cực trả lời câu hỏi của Ban tổ chức trong phần thi tìm hiểu pháp luật

Thông qua hoạt động tuyên truyền pháp luật lưu động đã giúp người dân nâng cao nhận thức, đồng thời cập nhật, nâng cao kiến thức, hiểu biết, kỹ năng sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin thông minh vào hoạt động đề nghị giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến, từ đó có ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh./. 

Tin: Nguyễn Hiền

Ảnh: Đức Thành
91 views

Tổng số: 247 | Trang: 1 trên tổng số 25 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: