Báo cáo số 153/BC-STP ngày 13/6/2022 của Sở Tư pháp
Thứ Ba, ngày 14 tháng 6 năm 2022 - 09:50
Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quy định cụ thể một số nội dung tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai


File đính kèm: Kích chuột để tài về


22 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: