Báo cáo số 177/BC-STP ngày 21/6/2022 của Sở Tư pháp
Thứ Tư, ngày 22 tháng 6 năm 2022 - 09:00
Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai (không bao gồm phí và lệ phí) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (lần 02)


File đính kèm: Kích chuột để tài về


190 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: