Báo cáo số 172/BC-STP ngày 18/6/2022 của Sở Tư pháp
Thứ Hai, ngày 20 tháng 6 năm 2022 - 17:07
Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (lần 2)


File đính kèm: Kích chuột để tài về


172 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: