Huyện Chiêm Hóa đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang
Thứ Tư, ngày 15 tháng 6 năm 2022 - 08:03

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 9/6/2021 của UBND huyện Chiêm Hoá về  triển  khai  thực  hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính  phủ  về  đẩy  mạnh  việc  giải  quyết  thủ  tục  hành  chính trên môi trường điện tử trên địa bàn huyện Chiêm Hóa,  trong 6 tháng đầu năm 2022, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp và nhân dân khi tới thực hiện thủ tục trên địa bàn huyện, đặc biệt là sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 

Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND huyện Chiêm Hóa tiếp nhận 3757 hồ sơ. Giải quyết trước hạn là 3748 hồ sơ, Giải quyết đúng hạn 3736 hồ sơ. Tỷ lệ giải quyết trước hạn chiếm 99.7%. 

Qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; giảm tối đa thời gian, chi phí đi lại của người dân, doanh nghiệp; giảm tiêu cực, phiền hà, công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC. Hướng tới Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030. 
 
(Chuyên viên Lĩnh vực Hộ tịch   Chứng thực hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục nộp hồ sơ trực tuyến)
 
 
 
Tin, ảnh: Lê Tuyết Nhung - Phòng Tư pháp huyện Chiêm Hóa
 242 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: