Báo cáo số 145/BC-STP ngày 08/6/2022 của Sở Tư pháp
Thứ Năm, ngày 9 tháng 6 năm 2022 - 15:35
Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


55 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: