Báo cáo số 142/BC-STP ngày 06/6/2022 của Sở Tư pháp
Thứ Ba, ngày 7 tháng 6 năm 2022 - 15:28
Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


79 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: