Báo cáo số 139/BC-STP ngày 03/6/2022 của Sở Tư pháp
Thứ Hai, ngày 6 tháng 6 năm 2022 - 14:14
Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 – 2025


File đính kèm: Kích chuột để tài về


82 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: