Chương trình phối hợp số 19/CTPH-STP-HLHPN ngày 30//5/2018 giữa Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Tuyên Quang
Thứ Năm, ngày 5 tháng 7 năm 2018 - 14:54
Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý; tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2018 - 2022


File đính kèm: Kích chuột để tài về


1.834 views

Tổng số: 15 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: