Báo cáo số 124/BC-STP ngày 24/5/2022 của Sở Tư pháp
Thứ Sáu, ngày 27 tháng 5 năm 2022 - 16:12
Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá chi phí dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai (không bao gồm phí và lệ phí) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


96 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: