Báo cáo số 42/BC-VP ngày 17/5/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ Ba, ngày 17 tháng 5 năm 2022 - 15:58
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên phần mềm hệ thống Chỉ đạo điều hành từ ngày 16/4/2022 đến ngày 15/5/2022


File đính kèm: Kích chuột để tài về


95 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: