Thông báo số 90/TB-UBND ngày 20/5/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn
Thứ Ba, ngày 24 tháng 5 năm 2022 - 15:27
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện Yên Sơn tại phiên đấu giá đợt 1 năm 2022


File đính kèm: Kích chuột để tài về


95 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: