Tập huấn về công tác phòng, chống mua bán người
Thứ Hai, ngày 23 tháng 5 năm 2022 - 07:00
Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 19/5/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Sáng ngày 18 tháng 5 năm 2022, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tập huấn về phòng, chống mua bán người cho gần 90 đại diện là Lãnh đạo các ban chuyên môn, chuyên viên Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Chủ tịch/Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ các huyện, thành phố; Chủ tịch/Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ các xã, phường, thị trấn trên địa bản tỉnh.

Lớp tập huấn được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại 06 điểm cầu. Tại điểm cầu cấp tỉnh do đồng chí Bùi Thị Hoa, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Xây dựng tổ chức Hội, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh chủ trì; 05 điểm cầu cấp huyện do Chủ tịch/Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện chủ trì.

Ảnh: Lớp tập huấn tại điểm cầu cấp tỉnh

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe Báo cáo viên của Sở Tư pháp tập huấn quy định của pháp luật về phòng, chống mua bán người: Bộ luật hình sự năm 2017, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (quy định về Tội mua bán người; Tội mua bán người dưới 16 tuổi); Luật Phòng, chống mua bán người; Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người; thông tin về tình hình tội phạm mua bán người trên phạm vi toàn quốc và tại tỉnh Tuyên Quang từ năm 2015 đến năm 2021. Bên cạnh đó, điểm cầu huyện Sơn Dương cũng đã thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống mua bán người; việc xây dựng mạng lưới tuyên truyền viên của các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện. 

Thông qua buổi tập huấn, các đại biểu đã nắm rõ hơn các quy định của pháp luật về phòng chống mua bán người; được chia sẻ những kinh nghiệm, kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống mua bán người; việc xây dựng mạng lưới báo cáo viên thực hiện công tác truyền thông về phòng, chống mua bán người tại cơ sở./. 

Tin và ảnh: Hoà Nguyễn
86 views

Tổng số: 604 | Trang: 1 trên tổng số 61 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: