Đảng ủy Sở Tư pháp kết nối điểm cầu Hội nghị trực tuyến toàn quốc thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII
Thứ Năm, ngày 12 tháng 5 năm 2022 - 15:36

 Ngày 12/5/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên toàn quốc tháng 5 để thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính tại Hà Nội. Đảng uỷ Sở Tư pháp kết nối điểm cầu trực tuyến với 35 đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham dự.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị điểm cầu Sở Tư pháp

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Hội nghị được diễn ra từ ngày 4-5 đến ngày 10-5-2022, tại Thủ đô Hà Nội. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã cho ý kiến về 9 nội dung, với 2 quan điểm lớn: phát triển kinh tế là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt. Cụ thể, Hội nghị đã cho ý kiến về các báo cáo: tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đồng thời, cho ý kiến về Đề án xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; Đề án thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác.

Phần cuối của chương trình Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã định hướng nội dung công tác tuyên truyền tháng 5/2022. Đồng chí đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 5, khóa XIII; tích cực tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, như kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các sự kiện đối ngoại quan trọng của nước ta./.

Tin: Minh Hiền

Ảnh: Đức Thành 
588 views

Tổng số: 282 | Trang: 1 trên tổng số 29 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: