Đảng ủy Sở Tư pháp Kết nối điểm cầu Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt chuyên đề học tập theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 và đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Thứ Năm, ngày 12 tháng 5 năm 2022 - 15:30

 Ngày 10/5/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững” và triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam theo hình thức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị tỉnh kết hợp với trực tuyến tới 170 điểm cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, huyện, thành phố và 138 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; đồng thời được truyền hình trực tuyến trên Báo Tuyên Quang Online.

Đảng uỷ Sở Tư pháp kết nối điểm cầu trực tuyến với 42 đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham dự.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị điểm cầu Sở Tư pháp

Tại Hội nghị, phiên họp buổi sáng các đại biểu đã được nghe: Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương quán triệt Phần thứ nhất của Chuyên đề năm 2022 “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, xây dựng nền hành chính nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh triển khai Phần thứ hai của Chuyên đề năm 2022 “Tuyên Quang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững”.

Tiếp tục chương trình hội nghị buổi chiều, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã triển khai kế hoạch của Tỉnh uỷ tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,  Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân gắn với đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị và việc triển khai học tập Chuyên đề năm 2022, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, của cơ quan, đơn vị; chú trọng liên hệ sâu sắc với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương; nêu cao vai trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./.


Tin: Minh Hiền

Ảnh: Đức Thành

 
331 views

Tổng số: 282 | Trang: 1 trên tổng số 29 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: