Kế hoạch số 190-KH/TU ngày 30/4/2022 của Tỉnh ủy Tuyên Quang
Thứ Ba, ngày 10 tháng 5 năm 2022 - 17:05
Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng


File đính kèm: Kích chuột để tài về


271 views

Tổng số: 282 | Trang: 1 trên tổng số 29 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: