Hội nghị quán triệt chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng qua Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Thứ Ba, ngày 10 tháng 5 năm 2022 - 18:09
Ngày 10-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững” và triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

 

Đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đây là một trong những Hội nghị có số đại biểu triệu tập lớn nhất từ trước đến nay của tỉnh, được trực tuyến từ Trung tâm hội nghị tỉnh tới 170 điểm cầu, với  trên 16.000 đại biểu tham dự. 

Việc học tập và làm theo Bác phải là việc làm thường xuyên, sâu rộng

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khai mạc hội nghị.

Khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá, có giá trị lịch sử, lý luận và thực tiễn sâu sắc. Cùng với Chủ nghĩa Mác - Lê nin,  tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam. Tiếp nối truyền thống quê hương cách mạng - Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến, trong những năm qua, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị nói chung, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói riêng đã trở thành việc làm thường xuyên, sâu rộng và đạt nhiều kết quả quan trọng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang.

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là đường lối xuyên suốt của Cách mạng Việt Nam. Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu. Điều đó được khẳng định qua thực tiễn đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam trong hơn 90 năm qua kể từ khi Đảng Cộng sản Việt nam ra đời. Củng cố niềm tin sắt son và sự kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nhân dân Việt Nam, ngày 15/5/2021, đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng có bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Bài viết có ý nghĩa sâu sắc cả về tư tưởng, lý luận và thực tiễn.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, lắng nghe, tiếp thu đầy đủ để thống nhất cao về nhận thức, từ đó lãnh đạo, chỉ đạo sớm đưa các nội dung vào thực hiện hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh vững mạnh, xây dựng quê hương Tuyên Quang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Quang cảnh hội nghị.

Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo quán triệt một số nội dung chủ yếu của chuyên đề năm 2022.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương quán triệt một số nội dung chủ yếu của chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững”. Những quan điểm trong chuyên đề nhấn mạnh đến tư tưởng Hồ Chí Minh về  tinh thần tự lực, tự tin dựa vào sức mình để vượt qua khó khăn; tinh thần đoàn kết, đồng tâm để phát triển về đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư của mỗi người trong hệ thống hành chính, về quan điểm gần dân, tin dân, yêu dân, học dân, gắn bó máu thịt với Nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Xây dựng nền hành chính Nhà nước hiệu lực, hiệu quả

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh triển khai nội dung tại hội nghị

Các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh triển khai nội dung: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh, bền vững. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã làm rõ 3 nội dung chính trong chuyên đề: Tại sao phải xác định cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá, tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Thực trạng kết quả của công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Giải pháp để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hội nhập, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững trong thời gian tới. Quan điểm của tỉnh xác định, đầu tư cho cải cách thủ tục hành chính là đầu tư cho sự phát triển, cải cách thủ tục hành chính là giải pháp mang tính đột phá, khơi thông “điểm nghẽn” tạo nền tảng vững chắc để phát triển bền vững, toàn diện; lấy sự phát triển của kinh tế - xã hội của tỉnh, sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước. Thực hiện phương châm “đã nói là phải làm”, thực chất, không hình thức.

Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng qua Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hội nghị được trực tuyến từ Trung tâm hội nghị tỉnh tới 170 điểm cầu, với  trên 16.000 đại biểu tham dự. 

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; triển khai khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nộ dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Kế hoạch yêu cầu việc sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung Tác phẩm phải được tiến hành thường xuyên, sâu rộng tới chi bộ, cán bộ, đảng viên với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo, hiệu quả, tiết kiệm; gắn đợt sinh hoạt này với đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và việc triển khai học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, các sự kiện chính trị của đất nước.

Giáo sư, Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn truyền đạt về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hội nghị đã nghe Giáo sư, Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương truyền đạt về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tác phẩm gồm 29 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian từ khi chuẩn bị xây dựng văn kiện Đại hội XIII của Đảng đến nay. Đây là những tác phẩm đã đúc kết những thành tựu phát triển lý luận và những kết quả tổng kết thực tiễn mới nhất của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tác phẩm là một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về những phát triển sáng tạo riêng có của Đảng ta về mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam, trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là tài liệu quý để giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta về chủ ngĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, tạo nên sự đồng thuận xã hội để khơi dậy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, để đến giữa thế kỷ, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bế mạc hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Việc học tập, làm theo Bác là việc làm thường xuyên của mỗi cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đưa nội dung cải cách thủ tục hành chính vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Đảng bộ, từng ngành, từng cấp gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc làm cụ thể của địa phương, đơn vị, phù hợp vị trí công tác của mỗi cán bộ, đảng viên.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải tiến hành thường xuyên, sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, tuyên truyền rộng rãi tới đoàn viên, hội viên và nhân dân với nhiều hình thức phong phú như: Tổ chức hội nghị, sinh hoạt chuyên đề, hội thảo, tọa đàm… gắn với đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị và việc triển khai học tập Chuyên đề năm 2022, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, của cơ quan, đơn vị; phải chú trọng liên hệ sâu sắc với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương, nêu cao vai trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./.

Nguồn: tuyenquang.gov.vn

 

 
14.202 views

Tổng số: 263 | Trang: 1 trên tổng số 27 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: