Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Thứ Tư, ngày 20 tháng 4 năm 2022 - 16:51

 Ngày 16/4/2022, Đảng uỷ Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Đặng Thị Thanh Hương, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có 18 đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp chưa tham gia Hội nghị trực tuyến ngày 09/12/2021.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Đồng chí Đặng Thị Thanh Hương, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã phổ biến, quán triệt: (1) Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”; (2) Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về những điều đảng viên không được làm. Đồng chí Vũ Thị Minh Hiền, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật triển khai: (1) Kế hoạch số 147-KH/TU ngày 14/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); (2) Kế hoạch số 47-KH/ĐUK ngày 11/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thực hiện Kế hoạch số 147-KH/TU ngày 14/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; (3) Kế hoạch số 34-KH/ĐU ngày 31/3/2022 của Đảng uỷ Sở Tư pháp thực hiện Kế hoạch số 147-KH/TU ngày 14/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng./.

Tin: Minh Hiền

Ảnh: Trương Lan
227 views

Tổng số: 263 | Trang: 1 trên tổng số 27 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: