Kế hoạch số 19/KH-BDT ngày 08/4/2022 của Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang
Thứ Ba, ngày 12 tháng 4 năm 2022 - 11:36
Thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022


File đính kèm: Kích chuột để tài về


172 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: