Kế hoạch số 26/KH-STP ngày 01/4/2022 của Sở Tư pháp
Thứ Hai, ngày 4 tháng 4 năm 2022 - 14:55
Triển khai thi hành Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính


File đính kèm: Kích chuột để tài về


562 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: