Công văn số 266/UBND-KT ngày ngày 24/01/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Thứ Tư, ngày 26 tháng 1 năm 2022 - 16:01
V/v thực hiện Văn bản số 413/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 20/01/2022của Bộ Tài nguyên và Môi trường


File đính kèm: Kích chuột để tài về


141 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: