Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Công chứng năm 2014
Thứ Ba, ngày 18 tháng 1 năm 2022 - 09:21
Sáng ngày 14 tháng 01 năm 2022, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Công chứng năm 2014 tại 64 điểm cầu (điểm cầu Trung ương và 63 điểm cầu địa phương). Đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì điểm cầu Trung ương.

  Tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Đặng Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp (chủ trì) và các đại biểu đại diện Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Hội Công chứng viên tỉnh; trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở và đại diện các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh.

Ảnh: Đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu tại Hội nghị

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang

Báo cáo tổng kết 5 năm triển khai thi hành Luật Công chứng năm 2014 đã khẳng định hoạt động công chứng đã đi vào cuộc sống, thu được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng vào việc phòng ngừa tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai, nhà ở…; đồng thời tiếp tục đóng góp vào việc thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng và tiến trình cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện cũng đã phát sinh một số tồn tại, hạn chế như: công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chứng viên; tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động công chứng; việc phát huy vai trò tự quản của tổ chức xã hội nghề nghiệp của công chứng viên; công tác thanh tra, kiểm tra; một số vấn đề về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực công chứng…và các vấn đề mới chưa được Luật Công chứng năm 2014 điều chỉnh cần được tổng kết, đánh giá toàn diện, đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp ghi nhận kết quả đã đạt được trong 05 năm triển khai thi hành Luật Công chứng; các báo cáo tham luận, ý kiến phát biểu và những kiến nghị đề xuất của đại biểu dự hội nghị là cơ sở để xem xét, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Công chứng năm 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan. Đồng chí đề nghị các tỉnh, thành phố và các đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản pháp luật về công chứng, Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức tuân thủ pháp luật, đạo đức nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chứng viên; phát huy vai trò tự quản của tổ chức xã hội   nghề nghiệp của công chứng viên; tăng cường kiểm tra, thanh tra hoạt động công chứng; chú trọng thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công chứng./.

Tin, ảnh: Hoà Nguyễn
362 views

Tổng số: 263 | Trang: 1 trên tổng số 27 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: