Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang triển khai công tác tư pháp năm 2022
Thứ Bảy, ngày 15 tháng 1 năm 2022 - 18:02
Sáng ngày 12/01/2021, Sở Tư Pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2021, triển khai công tác năm 2022. Đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

 Hội nghị đã tập trung đánh giá những kết quả công tác tư pháp đã đạt được năm 2021, chỉ rõ tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2022.


Ảnh: Đồng chí Hoàng Việt Phương, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Sở Tư pháp, ngành tư pháp tỉnh đã đạt được trong năm 2021 như: Sở Tư pháp, ngành tư pháp tỉnh đã bám sát chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tư pháp, tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tư pháp. Kết quả công tác trên các lĩnh vực hầu hết đều đảm bảo yêu cầu về chất lượng, hiệu quả, trong đó nổi bật như: công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng và đảm bảo tiến độ góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh; công tác phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai có trọng tâm, trọng điểm; hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở được duy trì, nâng cao, tỷ lệ hòa giải thành tăng, góp phần hạn chế đơn thư, khiếu nại, tố cáo của người dân; Sở Tư pháp đã chủ động tham mưu, thẩm định các hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo tính pháp lý, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, khởi kiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Tư pháp tiếp tục là đơn vị dẫn đầu các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính, là năm thứ 7 liên tục dẫn đầu về công tác này. Những kết quả nêu trên đã góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh   quốc phòng của địa phương trong năm 2021. Đồng chí cũng đề nghị trong năm 2022,  ngành tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đạt được, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình, kế hoạch của Bộ Tư pháp, của tỉnh để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của ngành; tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 83-KL/TW ngày 29/7/72020 của Bộ Chính trị về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW và Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thẩm định, hoàn thiện pháp luật, gắn với tổ chức thi hành pháp luật; tập trung tham mưu về công tác thể chế và giải quyết các vấn đề pháp lý đảm bảo thực hiện Chiến lược phòng chống dịch bệnh Covid-19 và Chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng các dịch vụ công trong lĩnh vực tư pháp; đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo, điều hành của Sở/Ngành và trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Tư pháp góp phần xây dựng chính quyền điện tử hướng tới xây dựng chính quyền số tỉnh Tuyên Quang.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh

Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân tỉnh, các đồng chí Lãnh đạo tỉnh đối với công tác tư pháp; đồng thời tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để tiếp tục hoàn thiện Chương trình công tác tư pháp trọng tâm năm 2022 và các kế hoạch chuyên đề làm cơ sở thực hiện. Trong năm 2022, Sở Tư pháp, ngành tư pháp tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn, tích cực tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện tốt công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh, góp phần hoàn thành  thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.


Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp và các Phó Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị


Toàn cảnh Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2022

Năm 2021, 100% tập thể, cá nhân của Sở Tư pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; đã có 150 lượt tập thể, cá nhân được các cấp công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng thành tích công tác theo năm, theo chuyên đề, trong đó: Bộ Tư pháp đã tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp năm 2021 cho tập thể Sở Tư pháp; tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 04 cá nhân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 02 tập thể; tặng Bằng khen cho 06 lượt tập thể và 05 cá nhân.

Ảnh: Đồng chí Hoàng Việt Phương, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  trao tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp năm 2021 cho Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang


Ảnh: Đồng chí Hoàng Việt Phương, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao tặng Bằng khen và các Danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang


Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,  Giám đốc Sở Tư pháp trao tặng Bằng khen và kỷ niệm chương của Bộ Tư pháp  cho các tập thể, cá nhân Sở Tư pháp

Tin bài: KXThành

Ảnh: Đức Thành

 
571 views

Tổng số: 238 | Trang: 1 trên tổng số 24 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: