Báo cáo số 11/BC-STP ngày 11/01/2022 của Sở Tư pháp
Thứ Tư, ngày 12 tháng 1 năm 2022 - 07:24
Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 -2025; kết quả thực hiện và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 01 tháng 8 năm 2019 của HĐND tỉnh ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


247 views

Tổng số: 111 | Trang: 1 trên tổng số 12 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: