Kế hoạch số 52/KH-STP ngày 22/12/2021 của Sở Tư pháp
Thứ Năm, ngày 23 tháng 12 năm 2021 - 10:33
Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính


File đính kèm: Kích chuột để tài về


359 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: