Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
Thứ Ba, ngày 9 tháng 2 năm 2021 - 10:56
Vừa qua, Đảng uỷ Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; các quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; quy định về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có 53 đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII


Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp đã phổ biến, quán triệt: (1) Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII; (2) Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 18/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 18/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; (3) Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Đề án Bê tông hoá đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 2025. Đồng chí Hà Quang Giai, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở phổ biến, quán triệt Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị và Quy định số 28-QĐ/TU ngày 23/3/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Đồng chí Đặng Thị Thanh Hương, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở phổ biến, quán triệt các văn bản về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 2026.


Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã dành thời gian để thảo luận, tham gia ý kiến dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII; các ý kiến tham gia, đề nghị Chương trình hành động cần đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện 11 đề án, 01 Chương trình lớn và các nhiệm vụ được đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành Tư pháp.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Lãnh đạo cơ quan, các chi bộ, các tổ chức đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; các quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; quy định về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 2026; bám sát Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở để xây dựng kế hoạch thực hiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả./.

Tin: Minh Hiền
Ảnh: Đức Thành 
2.024 views

Tổng số: 255 | Trang: 1 trên tổng số 26 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: