+ Ngày 29/06/2017 Ông/bà Hà minh thiết, địa chỉ: Tổ 9, phường nông tiến, thành phố tuyên quang hỏi: Tôi muốn hỏi giá công chứng chứng minh nhân dân, bằng tốt nghiệp thpt, bằng đại học (song ngữ) tại văn phòng công chứng ở Tuyên Quang là bao nhiêu tiền/bản (01 mặt giây A4)? Quy định tại văn bản nào? Khi thu tiền văn phòng công chứng có phải xuất biên lai không?

Ngày 25/01/2018 Sở Tư pháp đã trả lời như sau:

 - Tại khoản 7 Điều 4 Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp Thẻ công chứng viên, quy định: “Phí chứng thực bản sao từ bản chính là: 02 nghìn đồng/trang đối với trang thứ nhất, trang thứ hai; từ trang thứ ba trở lên thu 01 nghìn đồng/trang nhưng mức thu tối đa không quá 200 nghìn đồng/bản”. Như vậy, chứng thực bản sao từ bản chính đối với gấy tờ là chứng minh nhân dân và bằng tốt nghiệp THPT, bằng đại học mức thu phí theo quy định là 2 nghìn đồng/trang.

- Tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định: Văn phòng công chứng thực hiện lập và giao hóa đơn cho đối tượng nộp phí theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn”. Như vậy, khi tổ chức, cá nhân nộp tiền phí chứng thực Văn phòng công chứng thực hiện lập và giao hóa đơn cho đối tượng nộp phí theo quy định./.