CHUYÊN MỤC >> Sáng kiến, mô hình phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên
Công văn số 3811/BTP-PBGDPL ngày 08/10/2018 của Ban Tổ chức cuộc thi viết sáng kiến, mô hình Phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho...

Vv tiếp tục hưởng ứng cuộc thi viết "Sáng kiến mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên"

Thứ 4, 17/10/2018


Công văn số 733/STP-PBGDPL ngày 07/8/2018 của Sở Tư pháp

V/v hưởng ứng Cuộc thi viết "Sáng kiến, mô hình phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên"

Thứ 4, 8/8/2018


Công văn số 2711/BTP-PBGDPL ngày 24/7/2018 của Bộ Tư pháp

V/v hưởng ứng cuộc thi viết "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên"

Thứ 3, 31/7/2018


Thể lệ số 210/TL-BTC ngày 24//201 của Ban Tổ chức cuộc thi "Sáng kiến, mô hình phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu...

Thể lệ cuộc thi "Sáng kiến, mô hình phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên"

Thứ 3, 31/7/2018Tổng số: 4 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang