Số - ký hiệu: 165/BC-STP Ngày ban hành: 20/08/2018
Thể loại văn bản: Báo cáo Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Tư pháp
Trích yếu: Kết quả công tác tư pháp tháng 8; phương hương nhiệm vụ công tác tháng 9/2018
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 38/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp quý I/2019; phương hướng, nhiệm vụ quý II/2019 14/03/2019
2 57/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Chương trình công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019 27/02/2019
3 20/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp tháng 2/2019; phương hướng, nhiệm vụ tháng 3/2019 22/02/2019
4 290/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp tháng 12/2018; phương hướng, nhiệm vụ tháng 01/2019 21/12/2018
5 246/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp tháng 11/2018, phương hướng, nhiệm vụ tháng 12/2018 23/11/2018
6 197/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp tháng 9/2018; phương hướng, nhiệm vụ tháng 10/2018 24/09/2018
7 184 /BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp quý III, Phương hướng, nhiệm vụ, quý IV năm 2018 14/09/2018
8 182 /BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp Quý IV năm 2018 12/09/2018
9 139/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp tháng 7; phương hướng, nhiệm vụ tháng 8/2018 20/07/2018
10 139/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tháng 7; phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 8/2018 20/07/2018
11 126/QĐ-STP Quyết định Về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở Tư pháp 20/07/2018
12 30/TB-STP Thông báo Kết luận Hội nghị sơ kết công tác tư pháp và cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 18/07/2018
13 115/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp tháng 6/2018, phương hướng, nhiệm vụ tháng 07/2018 22/06/2018
14 110/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp quý II/2018, phương hướng, nhiệm vụ quý III/2018 19/06/2018
15 82/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp tháng 05/2018, phương hướng, nhiệm vụ tháng 06/2018 25/05/2018
16 58/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác Tư pháp tháng 4; phương hướng, nhiệm vụ tháng 5/2018 23/04/2018
17 16/TB-STP Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban công tác Tư pháp quý I năm 2018 16/04/2018
18 16/TB-STP Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban công tác Tư pháp quý I năm 2018 16/04/2018
19 57/QĐ-STP Quyết định Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 23/03/2018
20 28/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Chương trình công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2018 31/01/2018