Số - ký hiệu: 631/STP-VP Ngày ban hành: 03/07/2018
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Thi đua khen thưởng Ngày đăng: 10/07/2018
Trích yếu: V/v lập hồ sơ xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2018
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 105/QĐ-STP Quyết định V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Ngành Tư pháp, giai đoạn 2016 – 2018” năm 2018 22/06/2018
2 06/2018/TT-BTP Thông tư Quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" 07/06/2018
3 02/CT-UBND Chỉ thị Chỉ thị về tổ chức đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1048 - 11/6/2018) 12/04/2018
4 69/QĐ-STP Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua theo chuyên đề “Ngành Tư pháp Tuyên Quang đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, thi đua đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2018” 12/04/2018
5 564/QĐ-BTP Quyết định V/v ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với các cơ quan tư pháp địa phương năm 2018 03/04/2018
6 81/KH-KVTĐ Kế hoạch Phát động phong trào thi đua năm 2018 15/03/2018
7 23/TĐKT-NV Công văn V/v xét, công nhận sáng kiến cấp tỉnh để phục vụ cho công tác khen thưởng 13/03/2018
8 50/QĐ-STP Quyết định V/v công nhận danh hiệu thi đua và tặng thưởng “Giấy khen” cho tập thể, cá nhân Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước năm 2017 06/03/2018
9 01/KH-KTĐNC Kế hoạch Công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 Khối thi đua Nội chính tỉnh Tuyên Quang 05/02/2018
10 23/QĐ-STP Quyết định V/v công nhận giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tư pháp năm 2017 26/01/2018
11 76/QĐ-UBND Quyết định Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017 18/01/2018
12 2691/QĐ-BTP Quyết định Phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2017 của Ngành Tư pháp 29/12/2017
13 181/QĐ-STP Quyết định V/v công nhận danh hiệu hiệu “Lao động tiên tiến” và tặng thưởng “Giấy khen” cho tập thể, cá nhân Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản năm 2017 29/12/2017
14 180/QĐ-STP Quyết định Công nhận danh hiệu hiệu “Lao động tiên tiến” và tặng thưởng “Giấy khen” cho tập thể, cá nhân Phòng Công chứng số 1 năm 2017 29/12/2017
15 179/QĐ-STP Quyết định Công nhận danh hiệu hiệu thi đua và tặng thưởng giấy khen cho tập thể, cá nhân các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Tư pháp năm 2017 29/12/2017
16 172/QĐ-STP Quyết định V/v công nhận sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tư pháp năm 2017 28/12/2017
17 2656/QĐ-BTP Quyết định Về việc xếp hạng Sở Tư pháp cac tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017 22/12/2017
18 2658/QĐ-BTP Quyết định V/v tặng danh hiệu "Cờ thi đua ngành Tư pháp" cho Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo chuyên đề "Cơ quan Tư pháp địa phương tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2017" 22/12/2017
19 112/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 19/12/2017
20 3816/UBND-NC Công văn V/v tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, phát động thi đua năm 2018 02/12/2017