Số - ký hiệu: 31-BC/ĐU Ngày ban hành: 10/09/2021
Thể loại văn bản: Báo cáo Cơ quan ban hành: Đảng ủy Sở Tư pháp
Lĩnh vực: Tư pháp
Trích yếu: Báo cáo kết quả lãnh đạo công tác tháng 8/2021; phương hướng, nhiệm vụ tháng 9/2021
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 204/BC-STP Báo cáo Báo cáo kết quả công tác tư pháp Quý III; phương hướng, nhiệm vụ công tác tư pháp Quý IV năm 2021 17/09/2021
2 197/BC-STP Báo cáo Báo cáo kết quả công tác tư pháp Quý III và 9 tháng đầu năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ công tác tư pháp Quý IV năm 2021 10/09/2021
3 181/BC-STP Báo cáo Kết quảcông tác tư pháp tháng 8 năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2021 18/08/2021
4 155/BC-BTP Báo cáo Công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác 6 tháng cuối năm 2021 07/08/2021
5 2611/BTP-VP Công văn kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021 04/08/2021
6 145/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp tháng 7 năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2021 16/07/2021
7 31/KH-STP Kế hoạch Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp, công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2021 28/06/2021
8 116/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp tháng 6 năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 7 năm 2021 19/06/2021
9 582/STP-VP Công văn hướng dẫn một số nội dung công tác Tư pháp khi thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính và sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã 10/06/2021
10 508/STP-VP Công văn báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2021 27/05/2021
11 1550/BTP-VP Công văn V/v báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2021 21/05/2021
12 76/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp tháng 5 năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2021 19/05/2021
13 48/BC-STP Báo cáo Kết quảcông tác tư pháp tháng 4 năm 2021; phương hướng, nhiệm vụcông tác tháng 5 năm 2021 19/04/2021
14 148/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Chương trình công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021 27/02/2021
15 17/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp tháng 02 năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2021 19/02/2021
16 71/QĐ-BTP Quyết định Ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh,nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 19/01/2021
17 58/UBND-NC Công văn thực hiện Thông tư của Bộ Tư pháp 09/01/2021
18 01/KH-STP Kế hoạch Tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2020, triển khai công tác tư pháp năm 2021 và định hướng nhiệm kỳ 2021-2025 05/01/2021
19 282/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp tháng 11/2020; phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 12/2020 25/11/2020
20 4069/BTP-VP Công văn Về việc báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2021 03/11/2020