Số - ký hiệu: 202/QĐ-STP Ngày ban hành: 12/09/2021
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Thừa phát lại
Trích yếu: ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: