Số - ký hiệu: 504/QĐ-UBND Ngày ban hành: 19/05/2018
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Trích yếu: Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 157/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước 11/05/2019
2 1131/UBND-KGVX Công văn V/v tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá năm 2019 02/05/2019
3 332/STP-VP Công văn V./v đề cử giải thưởng cống hiến về bảo vệ động vật hoang dã 19/04/2019
4 18/KH-STP Kế hoạch Thực hiện công tác xây dựng và đẩy mạnh Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019 05/04/2019
5 14/KH-STP Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 13/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù 22/03/2019
6 261-KH/TU Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 43/KL-TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/06/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" 18/03/2019
7 20/KH-STP Kế hoạch Bảo đảm trật tự an toàn giao thông 20/02/2019
8 02/CT-UBND Chỉ thị Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư 19/02/2019
9 321/UBND-NC Công văn V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Văn hóa công vụ 15/02/2019
10 22-QĐi/TU Quy định Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Uỷ viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh; cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý 22/01/2019
11 43-KL/TW Kết luận Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới 07/01/2019
12 121/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2018-2020 31/12/2018
13 08/NQ-HĐND Nghị Quyết Ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 04/12/2018
14 06/CT-UBND Chỉ thị Về việc thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc và không điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia vượt quá nồng độ cho phép 25/10/2018
15 214/BC-STP Báo cáo Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 24/10/2018
16 95/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển thiên nhiên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 23/10/2018
17 51/KH-STP Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 21/10/2018
18 49/KH-STP Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 243-KL/TU ngày 05/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang tại Hôi nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị 15/10/2018
19 144/ĐĐBQH-VP Quyết định V/v chuyển văn bản trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV 10/10/2018
20 3503/KH-BCĐ-CAT-TM Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 243-KL/TU ngày 05/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị 01/10/2018