Số - ký hiệu: 449/STP-VP Ngày ban hành: 17/05/2018
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Thống Kê ngành Tư pháp
Trích yếu: V/v đôn đốc thực hiện báo cáo thống kê ngành tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: