Số - ký hiệu: 01/CT-UBND Ngày ban hành: 02/04/2018
Thể loại văn bản: Chỉ thị Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Ngày đăng: 24/04/2018
Trích yếu: Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 52/KH-STP Kế hoạch V/v ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Tư pháp năm 2018 09/03/2018
2 51/QĐ-STP Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch hoạt động về bình đẳng giới, năm 2018 08/03/2018
3 08/KH-STP Kế hoạch Thưc hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người; phòng, chống ma túy; xây dưng, đẩy manh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018 05/03/2018
4 428/UBND-TH Công văn V/v thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 24/02/2018
5 04/KH-UBND Kế hoạch Triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018 29/01/2018
6 01/CTr-HĐND Chương trình Chương trình giám sát năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 02/01/2018
7 911-CV/TU Công văn V/v tổ chức Tết năm 2018 28/12/2017
8 110/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 31/7/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 14/12/2017
9 307/BC-STP Báo cáo Tổng kết công tác bình đẳng giới năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 08/12/2017
10 304/BC-STP Báo cáo Tổng kết năm 2017 tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 08/12/2017
11 26/NQ-HĐND Nghị Quyết Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2018 07/12/2017
12 41/KH-STP Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 06/12/2017
13 296/BC-STP Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 Quý IV năm 2017 04/12/2017
14 295/BC-STP Báo cáo Kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 04/12/2017
15 281/BC-STP Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và các Nghị quyết của Chính phủ; đề xuất nhiệm vụ giải pháp năm 2018 21/11/2017
16 271/BC-STP Báo cáo Tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 14/CTPH-BTP-HLHPNVN ngày 10/01/2013 giữa Bộ Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, giai đoạn 2013-2017 15/11/2017
17 268/BC-STP Báo cáo Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 14/11/2017
18 04/QCPH-UBND Quy chế Quy chế phối hợp trong công tác quản lý khoáng sản tại khu vực giáp ranh giữa Tỉnh Yên Bái với tỉnh Tuyên Quang 10/11/2017
19 251/BC-STP Báo cáo Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 31/10/2017
20 345/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Tuyên Quang 02/10/2017