Số - ký hiệu: 50/QĐ-STP Ngày ban hành: 06/03/2018
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Thi đua khen thưởng Ngày đăng: 23/03/2018
Trích yếu: V/v công nhận danh hiệu thi đua và tặng thưởng “Giấy khen” cho tập thể, cá nhân Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước năm 2017
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 564/QĐ-BTP Quyết định V/v ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với các cơ quan tư pháp địa phương năm 2018 03/04/2018
2 23/TĐKT-NV Công văn V/v xét, công nhận sáng kiến cấp tỉnh để phục vụ cho công tác khen thưởng 13/03/2018
3 01/KH-KTĐNC Kế hoạch Công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 Khối thi đua Nội chính tỉnh Tuyên Quang 05/02/2018
4 23/QĐ-STP Quyết định V/v công nhận giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tư pháp năm 2017 26/01/2018
5 76/QĐ-UBND Quyết định Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017 18/01/2018
6 2691/QĐ-BTP Quyết định Phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2017 của Ngành Tư pháp 29/12/2017
7 181/QĐ-STP Quyết định V/v công nhận danh hiệu hiệu “Lao động tiên tiến” và tặng thưởng “Giấy khen” cho tập thể, cá nhân Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản năm 2017 29/12/2017
8 180/QĐ-STP Quyết định Công nhận danh hiệu hiệu “Lao động tiên tiến” và tặng thưởng “Giấy khen” cho tập thể, cá nhân Phòng Công chứng số 1 năm 2017 29/12/2017
9 179/QĐ-STP Quyết định Công nhận danh hiệu hiệu thi đua và tặng thưởng giấy khen cho tập thể, cá nhân các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Tư pháp năm 2017 29/12/2017
10 172/QĐ-STP Quyết định V/v công nhận sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tư pháp năm 2017 28/12/2017
11 2656/QĐ-BTP Quyết định Về việc xếp hạng Sở Tư pháp cac tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017 22/12/2017
12 2658/QĐ-BTP Quyết định V/v tặng danh hiệu "Cờ thi đua ngành Tư pháp" cho Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo chuyên đề "Cơ quan Tư pháp địa phương tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2017" 22/12/2017
13 112/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 19/12/2017
14 3816/UBND-NC Công văn V/v tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, phát động thi đua năm 2018 02/12/2017
15 194/BC-KTĐNC Báo cáo Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 24/08/2017
16 65/TTr-STP Tờ trình Đề nghị tặng “Bằng khen” của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích trong công tác trợ giúp pháp lý (Giai đoạn 2011 - 2016) 15/08/2017
17 30/KH-KVTĐ Kế hoạch Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 10/08/2017
18 167/BC-STP Báo cáo Kết quả tự kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng (từ năm 2015 đến năm 2016) 21/07/2017
19 157/BC-STP Báo cáo Tổng kết đánh giá 13 năm thi hành Luật Thi đua, khen thưởng 14/07/2017
20 483/STP-VP Công văn V/v lập hồ sơ xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2017 26/06/2017