Số - ký hiệu: 10/NQ-CP Ngày ban hành: 03/02/2018
Thể loại văn bản: Nghị Quyết Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy
Trích yếu: Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu BCH trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: