Số - ký hiệu: 176/BC-UBND Ngày ban hành: 27/11/2017
Thể loại văn bản: Báo cáo Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Tư pháp Ngày đăng: 08/12/2017
Trích yếu: Kết quả công tác tư pháp năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 282/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp tháng 11, phương hướng, nhiệm vụ tháng 12/2017 21/11/2017
2 246/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp tháng 10/2017, phương hướng nhiệm vụ tháng 11/2017 24/10/2017
3 29/TB-STP Thông báo Kết luận Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 9 tháng đầu năm 2017 20/10/2017
4 205/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp tháng 9/2017, phương hướng, nhiệm vụ tháng 10 năm 2017 14/09/2017
5 191/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp tháng 8, phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2017 18/08/2017
6 165/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp tháng 7/2017, phương hướng, nhiệm vụ tháng 8/2017 20/07/2017
7 21/TB-STP Thông báo Kết luận Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2017 17/07/2017
8 23/KH-STP Kế hoạch Kiểm tra công tác tư pháp năm 2017 30/06/2017
9 138/BC-STP Báo cáo Báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2017 23/06/2017
10 119/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp tháng 6/2017; phương hướng, nhiệm vụ tháng 7/2017 19/06/2017
11 12/TB-STP Thông báo Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tư pháp quý I năm 2017 22/05/2017
12 84/BC-STP Báo cáo Báo cáo kết quả công tác tư pháp tháng 5, phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2017 19/05/2017
13 73/BC-STP Báo cáo Kết quả thực hiện Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy định chế độ hội họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước 09/05/2017
14 60/BC-STP Báo cáo Báo cáo kết quả công tác tư pháp tháng 4/2017, phương hướng, nhiệm vụ tháng 5/2017 26/04/2017
15 36/BC-STP Báo cáo Báo cáo kết quả công tác tư pháp tháng 3/2017, phương hướng, nhiệm vụ tháng 4/2017 20/03/2017
16 33/BC-STP Báo cáo Báo cáo kết quả công tác tư pháp quý I/2017; phương hướng, nhiệm vụ quý II/2017 16/03/2017
17 29/QĐ-STP Quyết định Quyết định V/v ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình công tác Tư pháp năm 2017 23/02/2017
18 26/QĐ-STP Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp (giai đoạn 2016 - 2021) năm 2017 20/02/2017
19 20/BC-STP Báo cáo Báo cáo kết quả công tác tư pháp tháng 02/2017, phương hướng, nhiệm vụ tháng 3/2017 20/02/2017
20 25/QĐ-STP Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Tư pháp năm 2017 17/02/2017