Số - ký hiệu: 103/KH-UBND Ngày ban hành: 02/12/2017
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Kinh tế - xã hội Ngày đăng: 08/12/2017
Trích yếu: Thực hiện "Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin và giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: