Số - ký hiệu: 3816/UBND-NC Ngày ban hành: 02/12/2017
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Thi đua khen thưởng Ngày đăng: 05/12/2017
Trích yếu: V/v tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, phát động thi đua năm 2018
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 01/KH-KTĐNC Kế hoạch Công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 Khối thi đua Nội chính tỉnh Tuyên Quang 05/02/2018
2 23/QĐ-STP Quyết định V/v công nhận giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tư pháp năm 2017 26/01/2018
3 76/QĐ-UBND Quyết định Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017 18/01/2018
4 2691/QĐ-BTP Quyết định Phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2017 của Ngành Tư pháp 29/12/2017
5 181/QĐ-STP Quyết định V/v công nhận danh hiệu hiệu “Lao động tiên tiến” và tặng thưởng “Giấy khen” cho tập thể, cá nhân Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản năm 2017 29/12/2017
6 180/QĐ-STP Quyết định Công nhận danh hiệu hiệu “Lao động tiên tiến” và tặng thưởng “Giấy khen” cho tập thể, cá nhân Phòng Công chứng số 1 năm 2017 29/12/2017
7 179/QĐ-STP Quyết định Công nhận danh hiệu hiệu thi đua và tặng thưởng giấy khen cho tập thể, cá nhân các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Tư pháp năm 2017 29/12/2017
8 172/QĐ-STP Quyết định V/v công nhận sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tư pháp năm 2017 28/12/2017
9 2656/QĐ-BTP Quyết định Về việc xếp hạng Sở Tư pháp cac tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017 22/12/2017
10 2658/QĐ-BTP Quyết định V/v tặng danh hiệu "Cờ thi đua ngành Tư pháp" cho Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo chuyên đề "Cơ quan Tư pháp địa phương tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2017" 22/12/2017
11 112/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 19/12/2017
12 194/BC-KTĐNC Báo cáo Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 24/08/2017
13 65/TTr-STP Tờ trình Đề nghị tặng “Bằng khen” của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích trong công tác trợ giúp pháp lý (Giai đoạn 2011 - 2016) 15/08/2017
14 30/KH-KVTĐ Kế hoạch Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 10/08/2017
15 167/BC-STP Báo cáo Kết quả tự kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng (từ năm 2015 đến năm 2016) 21/07/2017
16 157/BC-STP Báo cáo Tổng kết đánh giá 13 năm thi hành Luật Thi đua, khen thưởng 14/07/2017
17 483/STP-VP Công văn V/v lập hồ sơ xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2017 26/06/2017
18 108/BC-KVTĐ Báo cáo Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 23/06/2017
19 2075/BTP-TĐKT Công văn V/v đính chính công văn số 2039/BTP-TĐKT hướng dẫn kinh phí hỗ trợ và tiền thưởng từ nguồn Quỹ thi đua, khen thưởng ngành tư pháp năm 2017 20/06/2017
20 2033/BTP-TĐKT Quyết định V/v hướng dẫn xét, đề nghị tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" năm 2017 15/06/2017