Số - ký hiệu: 3816/UBND-NC Ngày ban hành: 02/12/2017
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Thi đua khen thưởng Ngày đăng: 05/12/2017
Trích yếu: V/v tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, phát động thi đua năm 2018
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 194/BC-KTĐNC Báo cáo Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 24/08/2017
2 65/TTr-STP Tờ trình Đề nghị tặng “Bằng khen” của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích trong công tác trợ giúp pháp lý (Giai đoạn 2011 - 2016) 15/08/2017
3 30/KH-KVTĐ Kế hoạch Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 10/08/2017
4 167/BC-STP Báo cáo Kết quả tự kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng (từ năm 2015 đến năm 2016) 21/07/2017
5 157/BC-STP Báo cáo Tổng kết đánh giá 13 năm thi hành Luật Thi đua, khen thưởng 14/07/2017
6 483/STP-VP Công văn V/v lập hồ sơ xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2017 26/06/2017
7 108/BC-KVTĐ Báo cáo Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 23/06/2017
8 2075/BTP-TĐKT Công văn V/v đính chính công văn số 2039/BTP-TĐKT hướng dẫn kinh phí hỗ trợ và tiền thưởng từ nguồn Quỹ thi đua, khen thưởng ngành tư pháp năm 2017 20/06/2017
9 2033/BTP-TĐKT Quyết định V/v hướng dẫn xét, đề nghị tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" năm 2017 15/06/2017
10 21/KH-STP Kế hoạch Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối thi đua Nội chính tỉnh Tuyên Quang, 6 tháng đầu năm 2017 14/06/2017
11 100/BC-STP Báo cáo Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 05/06/2017
12 59/QĐ-STP Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua theo chuyên đề “Ngành Tư pháp Tuyên Quang tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2017” 03/05/2017
13 61/QĐ-STP Quyết định V/v ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua cao điểm lập thành tích hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập tổ chức Trợ giúp pháp lý (06/9/1997 - 06/9/2017) 03/05/2017
14 580/QĐ-BTP Quyết định Ban hành Bảng tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017 25/04/2017
15 30/TTr-STP Tờ trình Về việc đề nghị công nhận điển hình tiên tiến ngành tư pháp năm 2016 24/04/2017
16 1228/BTP-TĐKT Công văn V/v hướng dẫn bình xét điển hình tiên tiến ngành Tư pháp năm 2016 13/04/2017
17 515/QĐ-BTP Quyết định Quyết định ban hành Kế hoạch tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước và biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến ngành Tư pháp 12/04/2017
18 492/QĐ-BTP Quyết định Quyết định V/v ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề "Cơ quan tư pháp địa phương tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2017" 05/04/2017
19 298/QĐ-BTP Quyết định Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua - khen thưởng ngành Tư pháp 10/03/2017
20 23/QĐ-STP Quyết định Quyết định V/v ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua Ngành Tư pháp năm 2017 16/02/2017