Số - ký hiệu: 271/BC-STP Ngày ban hành: 15/11/2017
Thể loại văn bản: Báo cáo Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Ngày đăng: 23/11/2017
Trích yếu: Tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 14/CTPH-BTP-HLHPNVN ngày 10/01/2013 giữa Bộ Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, giai đoạn 2013-2017
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 428/UBND-TH Công văn V/v thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 24/02/2018
2 04/KH-UBND Kế hoạch Triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018 29/01/2018
3 01/CTr-HĐND Chương trình Chương trình giám sát năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 02/01/2018
4 911-CV/TU Công văn V/v tổ chức Tết năm 2018 28/12/2017
5 110/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 31/7/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 14/12/2017
6 307/BC-STP Báo cáo Tổng kết công tác bình đẳng giới năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 08/12/2017
7 304/BC-STP Báo cáo Tổng kết năm 2017 tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 08/12/2017
8 26/NQ-HĐND Nghị Quyết Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2018 07/12/2017
9 41/KH-STP Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 06/12/2017
10 296/BC-STP Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 Quý IV năm 2017 04/12/2017
11 295/BC-STP Báo cáo Kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 04/12/2017
12 281/BC-STP Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và các Nghị quyết của Chính phủ; đề xuất nhiệm vụ giải pháp năm 2018 21/11/2017
13 268/BC-STP Báo cáo Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 14/11/2017
14 04/QCPH-UBND Quy chế Quy chế phối hợp trong công tác quản lý khoáng sản tại khu vực giáp ranh giữa Tỉnh Yên Bái với tỉnh Tuyên Quang 10/11/2017
15 251/BC-STP Báo cáo Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 31/10/2017
16 345/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Tuyên Quang 02/10/2017
17 211/BC-STP Báo cáo Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ; Chương trình hành động số 06/CT-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh quý III năm 2017 20/09/2017
18 78/KH/UBND Kế hoạch Thực hiện tăng cường quản lý Nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 18/09/2017
19 13/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao 18/09/2017
20 35/KH-STP Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 27/6/2017 của Tỉnh ủy Tuyên Quang về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tac phòng, chống ma túy, công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 11/09/2017