Số - ký hiệu: 1256/QĐ-TTg Ngày ban hành: 21/08/2017
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Lĩnh vực: Kinh tế - xã hội Ngày đăng: 08/09/2017
Trích yếu: Phê duyệt Chương trình mục tiêu phat triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016 - 2020
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: