Số - ký hiệu: 108/QĐ-STP Ngày ban hành: 15/08/2017
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Ngày đăng: 21/08/2017
Trích yếu: V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 20/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 99/QĐ-STP Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 148-KL/TU ngày 24/01/2018 của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy V/v tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 28/8/2012 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XV) thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của BCH TW Đảng (khóa XI) một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 05/06/2018
2 54/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện năm dân vận chính quyền 2018 28/05/2018
3 504/QĐ-UBND Quyết định Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 19/05/2018
4 209-KL/TU Kết luận Kết luận Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 18/05/2018
5 01/CT-UBND Chỉ thị Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020 02/04/2018
6 52/KH-STP Kế hoạch V/v ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Tư pháp năm 2018 09/03/2018
7 51/QĐ-STP Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch hoạt động về bình đẳng giới, năm 2018 08/03/2018
8 08/KH-STP Kế hoạch Thưc hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người; phòng, chống ma túy; xây dưng, đẩy manh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018 05/03/2018
9 428/UBND-TH Công văn V/v thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 24/02/2018
10 04/KH-UBND Kế hoạch Triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018 29/01/2018
11 01/CTr-HĐND Chương trình Chương trình giám sát năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 02/01/2018
12 911-CV/TU Công văn V/v tổ chức Tết năm 2018 28/12/2017
13 110/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 31/7/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 14/12/2017
14 307/BC-STP Báo cáo Tổng kết công tác bình đẳng giới năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 08/12/2017
15 304/BC-STP Báo cáo Tổng kết năm 2017 tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 08/12/2017
16 26/NQ-HĐND Nghị Quyết Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2018 07/12/2017
17 41/KH-STP Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 06/12/2017
18 296/BC-STP Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 Quý IV năm 2017 04/12/2017
19 295/BC-STP Báo cáo Kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 04/12/2017
20 281/BC-STP Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và các Nghị quyết của Chính phủ; đề xuất nhiệm vụ giải pháp năm 2018 21/11/2017