Số - ký hiệu: 2570/UBND-TH Ngày ban hành: 27/07/2021
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Kinh tế - xã hội
Trích yếu: triển khai văn bản số 4880/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2022
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: Tải về

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 38/KH-SLĐTBXH Kế hoạch Thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2021 -2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 15/09/2021
2 1657/SKH-ĐKKD Công văn xây dựng báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 13/09/2021
3 538/QĐ-UBND Quyết định Điều chỉnh Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của huyện Lâm Bình và huyện Chiêm Hóa 07/09/2021
4 147/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021 06/09/2021
5 37/KH-STP Kế hoạch Phát triển kinh tế -xã hội năm 2022 29/07/2021
6 2529/UBND-TH Công văn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 26/07/2021
7 1263/SKH-THKHQH Công văn Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 23/07/2021
8 77/QĐ-UBND Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu sốvà miền núi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030 03/03/2021
9 688/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 31/12/2020
10 21/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 29/07/2020
11 28/KH-STP Kế hoạch Phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021 -2025 và năm 2021 28/07/2020
12 17/KH-STP Kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội 05 năm 2021-2025 02/06/2020
13 17/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm 2021-2025 02/06/2020
14 553/SLĐTBXH-BTXH Công văn Về việc tăng cường triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp giảm nghèo năm 2020 01/06/2020
15 1186/QĐ-BTP Quyết định V/v ban hành Kế hoạch của Bộ, ngành Tư pháp triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 21/05/2020
16 02/QĐ-BCĐ Quyết định Thành lập Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 21/10/2019
17 42/KH-STP Kế hoạch Phát triển kinh tế tập thể năm 2020 26/08/2019
18 02/NQ-HĐND Nghị Quyết Nghị quyết về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư sau sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 19/03/2019
19 28-CTr/TU Chương trình hành động Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 Hội nghị lần 8 BCH TW Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biên Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 16/02/2019
20 02/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện NQ số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 08/01/2019