Số - ký hiệu: 419/QĐ-UBND Ngày ban hành: 27/07/2021
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Thi đua khen thưởng
Trích yếu: Kiện toàn, bổ sung thành viên, cụm, khối thi đua thuộc tỉnh Tuyên Quang
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 1312/QĐ-BTP Quyết định về việc tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp tư pháp" 16/09/2021
2 3072/UBND-NC Công văn thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ 24/08/2021
3 1157/QĐ-UBND Quyết định Về việc công nhận Sáng kiến cấp tỉnh 10/08/2021
4 4734/BC-KTĐNC Báo cáo Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của khối thi đua nội chính tỉnh Tuyên Quang 08/08/2021
5 1208/QĐ-BTP Quyết định Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Cụm thi đua, Khu vực thi đua ngành Tư pháp 29/07/2021
6 1029/QĐ-UBND Quyết định Khen thưởng thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóaX) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2008-2020 28/07/2021
7 4387/CAT-CTĐ&CTCT Công văn xét khen thưởng thành tích triển khai thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 20/07/2021
8 157/QĐ-STP Quyết định Ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua cao đua cao điểm ngành Tư pháp tỉnh Tuyên Quang lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống ngành Tư pháp và Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 14/07/2021
9 314/CTHADS-TCCB Công văn Kế hoạch tổ chức thực hiện đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống ngành tư pháp 08/07/2021
10 314/CTHADS-TCCB Công văn Kế hoạch tổ chức thực hiện đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống ngành tư pháp 08/07/2021
11 314/CTHADS-TCCB Công văn Kế hoạch tổ chức thực hiện đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống ngành tư pháp 08/07/2021
12 505/KH-KVTĐ Quyết định Phát động phong trào thi đua yêu nước trong Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2021-2025 26/05/2021
13 121/QĐ-STP Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước ngành Tư pháp tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 -2025 18/05/2021
14 665/QĐ-BTP Quyết định ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước ngành Tư pháp giai đoạn 2021 - 2025 06/05/2021
15 359/STP-VP Công văn lập hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2021 27/04/2021
16 107/QĐ-STP Kế hoạch Về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề năm 2021 20/04/2021
17 63/TB-VPCP Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lần thứ 77 của Hội đồng Thi đua -Khen thưởng Trung ương 26/03/2021
18 51/BC-BTP Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng ngành Tư pháp giai đoạn 2015-2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 24/03/2021
19 218/QĐ-UBND Quyết định Khen thưởng thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 19/03/2021
20 184/KH-KVTĐ Kế hoạch Hoạt động của khu vực thi đua khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền núi phía bắc năm 2021 28/02/2021